Podręczniki do nauki języka angielskiego Direct English oraz języka niemieckiego Direktes Deutsch

 

Dlaczego podręczniki Direct Method For English
 
Stosowane wiele lat jedyne dostępne podręczniki do nauczania metodą bezpośrednią – Metodą Callana stawały się z czasem coraz bardziej nieaktualne i odbiegające od potrzeb i oczekiwań tak studentów jak i nauczycieli języka angielskiego.
 
Od kilku lat mamy możliwość korzystania z podręczników nowoczesnych, żywych, na bieżąco aktualizowanych i wzbogacanych o nowe treści, nowe ćwiczenia – uwzględniające te wszystkie potrzeby.
 
 
Podręczniki Direct Method For English to:
 
– praktyczne, bogatsze i bardziej zaawansowane słownictwo
 
– wiele nowych, interesujących pytań w naturalnej, współczesnej angielszczyźnie
 
– nowa grafika, w tym ilustracje
 
– liczne ćwiczenia gramatyczne
 
– sekcje komunikacyjne z dialogami i tekstami
 
– platforma internetowa łącząca zalety pracy w klasie z nauczycielem i samodzielnej pracy w domu
 
 
Z przyjemnością informujemy że od września 2011 roku z nowymi grupami rozpoczęliśmy naukę z nowoczesnych podręczników do nauki bezpośredniej DIREKTES DEUTSCH. 
 
Podobnie jak w przypadku języka angielskiego, w nauczaniu języka niemieckiego wykorzystujemy metodę bezpośrednią. Jest ona swego rodzaju programem: „bezpośredniość” zakłada, że nacisk jest położony na żywy język, stosowany w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych.

Dobór słownictwa nie jest przypadkowy. Korzysta się tu z doświadczeń i publikacji Instytutu  im. Goethego: jest to materiał gramatyczny i słownikowy niezbędny do osiągnięcia poziomu egzaminu Zertifikat Deutsch. Celowym zabiegiem jest rozszerzenie  słownictwa o pojęcia potrzebne przy korzystaniu z komputerów, Internetu oraz telefonów komórkowych. 

W tej metodzie materiał wprowadzany jest poprzez dialog, prezentowany w kontekście sytuacyjnym, możliwie najbardziej naturalnym. Mając na uwadze  specyfikę języka niemieckiego (duża ilość złożeń), metoda bezpośrednia przewiduje wielokrotne powtarzanie pewnych struktur w różnych kontekstach, aby ułatwić ich opanowanie. Materiał gramatyczny z kolei wprowadzany jest metodą tradycyjną.