Jak się uczyć języka?

 

Dobra frekwencja
 

Podstawowym warunkiem sukcesu jest dobra frekwencja na zajęciach – język jest narzędziem komunikacji, które należy wyćwiczyć w praktyce na zajęciach z nauczycielem i innymi Słuchaczami. Oczekiwane rezultaty zapewnia naprawdę dopiero 80-90% obecności.

Kiedy Słuchacz zmuszony jest opuścić zajęcia, powinien starać się nadrobić materiał. Najlepiej zadzwonić do szkoły i dowiedzieć się, co zostało opracowane na zajęciach, aby móc przeczytać materiał z książki w domu. Warto odrobić zajęcia w innej grupie, ponieważ nawet jeżeli materiał nie jest dokładnie ten sam, liczy się czas kontaktu z językiem.

Odpowiedzialność za pracę własną

Niestety nie ma takich metod nauczania, ani takich szkół, które mogłyby sprawić, że Słuchacze opanują język obcy bez żadnego wkładu pracy własnej. Słuchacze powinni powtarzać słówka z podręcznika, a najlepiej robić to w sposób aktywny: najpierw zasłonić (np. małą kartką) polskie tłumaczenia słów i starać się przypomnieć sobie, co oznaczają angielskie słowa, a potem odwrotnie: zasłonić angielskie słówka i przetłumaczyć z pamięci polskie odpowiedniki na angielski. Warto też czytać opracowany na zajęciach materiał w książkach, bo słownictwo i struktury najlepiej zapamiętuje się w kontekście, w konkretnym zdaniu.

Bardzo ważna jest systematyczność: wystarczy 3-4 razy w tygodniu po 30-40 minut pracy własnej, aby świetnie opanować materiał. Ale pamiętajmy: w nauce języka 4 x 30 minut to o wiele więcej niż 1 x 2 godziny!

Im więcej, tym lepiej

Korzystajmy z wszelkich dodatkowych możliwości kontaktu z językiem takich, jak dodatkowe zajęcia organizowane przez szkołę, platforma e-learningowa, którą oferuje nasza szkołą, czytanie uproszczonych książek, oglądanie telewizji w języku angielskim. Im więcej kontaktu z językiem, tym lepiej!

Autor: Direct Method For English