Zapisy na językowe kursy z NOWEJ jak i starej matury już trwają!

Od września do końca kwietnia oferujemy kursy przygotowujące
do matury prowadzone w grupach maksymalnie 12-osobowych.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sobotę po 4 godziny lub 2 razy w tygodniu po 2 godziny.Grupa maturalna sobotnia język angielski poziom rozszerzony: zajęcia raz w tygodniu - w soboty, od 8.00 do 12.00. Start wrzesień.      
Grupa maturalna język angielski wt-czw poziom rozszerzony: od 19.00 do 21.00 - start wrzesień. 

Grupa maturalna  język angielski piątek poziom podstawowy - 16.00 do 19.00

Grupa maturalna język niemiecki - dzień do ustalenia

Szkoła AKCENT organizuje w Koninie kursy przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego z języka angielskiego i niemieckiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Równolegle rozwijane są wszystkie sprawności językowe – mówienie, rozumienie tekstu słuchanego i czytanego oraz pisanie. Całości towarzyszy gruntowna i systematyczna powtórka zagadnień gramatycznych przewidzianych w programie szkoły średniej. 

Ponadto prezentujemy różne strategie egzaminacyjne, podpowiadamy jak właściwe rozplanować czas na egzaminie i na co zwracają uwagę egzaminatorzy przy ocenianiu wypowiedzi ustnej i pisemnej.

Poziom zajęć dostosowany jest do potrzeb konkretnej grupy młodzieży. Pod uwagę brany jest typ egzaminów, do których dany rocznik się przygotowuje i wyjściowy poziom języka, który grupa reprezentuje.

Praca w grupie (maksymalnie 12 osób) nie wyklucza jednak indywidualnego podejścia do każdego kursanta.  Pierwsze spotkania kursu poświęcone są zbadaniu stopnia zaawansowania poszczególnych uczestników kursu w zakresie wymienionych wyżej sprawności językowych. Na dalszym etapie przygotowania lektor w swej pracy kieruje się nie tylko wspólnym celem, jakim jest pomyślne zdanie egzaminu maturalnego, ale również stara się w taki sposób dostosować wymagania i zadania stawiane poszczególnym uczestnikom, aby każdy mógł uzupełnić swoje dotychczasowe braki i efektywnie rozwinąć swoje umiejętności językowe.

W naszej pracy z grupą nie zaniedbujemy więc indywidualnego rozwoju kursantów. Ponadto taka forma pracy, w przeciwieństwie do sytuacji, kiedy jeden uczeń przypada na jednego nauczyciela (np. korepetycje) pozwala przełamać strach kursanta przed wypowiadaniem się w języku obcym na forum grupy. 

Kursanci nieustannie konfrontowani są z umiejętnościami innych osób w grupie, co mobilizuje ich do nauki i do podnoszenia sobie poprzeczki.

Umiejętności kursantów i postęp w nauce na bieżąco weryfikowane są przez lektora. Praca nad każdą z umiejętności podzielona jest na wyraźne etapy, które podsumowywane są różnymi testami. Pisanie listów, opowiadań itp. przewidziane jest w ramach prac domowych. Każda dostarczona praca domowa jest skrupulatnie sprawdzana i oceniana przez lektora zgodnie z punktacją i wymogami egzaminacyjnymi.

Praca na zajęciach odbywa się w oparciu o podręczniki przeznaczone dla maturzystów. W doborze podręcznika dla danej grupy kierujemy się stopniem zaawansowania kursantów, typem egzaminów, do których się przygotowują, dbamy również o to, aby nie powielać pracy, którą kursanci wykonują na co dzień w szkole, tak aby rozwinęli się językowo możliwie najlepiej i najbardziej wszechstronnie. 

Szkoła AKCENT dysponuje bogatą bazą różnorodnych materiałów pomocniczych, które z naszej strony oferujemy maturzystom i systematycznie wykorzystujemy w pracy na zajęciach.

Ponadto nieustannie czuwamy nad jakością kształcenia oferowanego w naszej szkole, co w połączeniu z zatrudnianiem wyłącznie wykwalifikowanej kadry jest gwarancją sukcesu na egzaminie.

Dlaczego warto uczyć sie z nami?

Jak się zapisać do naszej szkoły?

Jak się uczyć języka?

Dlaczego warto uczyć sie z nami? Jak się zapisać do naszej szkoły? Jak się uczyć języka?

tel.: 063 249-16-51/785-118-851
email: biuro@akcent.konin.pl

Ośrodek Nauki Języków Obcych AKCENT
ul. Chopina 21b, 62-510 Konin

W razie problemów z odczytaniem informacji nacisnij na klawiaturze Ctrl i +