Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. 
Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa przy podpisywaniu umów. 
Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją odnośnie przetwarzania. 


Klauzula Informacyjna o ochronie danych osobowych Szkoły Językowej Akcent


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych klientów szkoły, pobranych przy podpisywaniu umów, jest Szkoła Językowa AKCENT Wanda Meštrović, ul. Chopina 21B, 62-510 Konin.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem kursów oraz w celu przesyłania informacji związanych z prowadzeniem kursów.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu przesyłania informacji jest prawnie usprawiedliwiony interes Szkoły Akcent w postaci promocji swojej oferty.

4.   Szkoła Językowa AKCENT będzie przechowywać pobrane dane osobowe do czasu wypowiedzenia umowy o kurs. 

5.    Właściciel danych ma prawo:
a. żądania od  Szkoły Językowej Akcent dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu.
b.  żądania usunięcia swoich danych lub ograniczenia  ich przechowywania; 
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu przesyłania informacji. 
W skutek sprzeciwu Szkoła Akcent zaprzestanie wykorzystywania danych w tym celu.

 6.  Pozyskane dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim, będą wykorzystywane tylko przez Szkołę Akcent.

 7. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem możesz kierować 
do biura firmy AKCENT na adres mailowy biuro@akcent.konin.pl lub listownie, na adres:
ul.Chopina 21B, 62-510 Konin.