§ 1 Postanowienia ogólne


1. AKCENT – Ośrodek Nauki Języków Obcych prowadzi następujące kursy:

a. kursy języka angielskiego metodą bezpośrednią (direct english)
b. kursy języka niemieckiego metodą bezpośrednią
c. kursy przygotowujące do egzaminów FCE, CAE, PCE, kursy przygotowujące do matury
d. inne kursy języków obcych przygotowane na zamówienie.

2. Definicje

a. w dalszej części Regulaminu, przez Szkołę rozumie się AKCENT - Ośrodek Nauki Języków Obcych
b. przez Słuchacza każdą osobę, która uczestniczy w kursie organizowanym przez AKCENT – Ośrodek nauki Języków Obcych.

3. Każdy Słuchacz przed rozpoczęciem kursu pisze test kwalifikacyjny. Nie dotyczy to osób początkujących.

4. Jedna lekcja kursu trwa 50 minut.

5. Zapisy na kurs prowadzone są cały rok.

6. Każdy Słuchacz ma prawo do dwóch bezpłatnych godzin próbnych. Jeżeli Słuchacz zdecyduje się kontynuować kurs podpisuje umowę o naukę ze Szkołą oraz wnosi należną opłatę.

§ 2 Zasady płatności


1. Uczestnik kursu (język angielski) wnosi opłaty za kurs zawsze do 10-go dnia miesiąca, z góry za dany miesiąc.
Cena zajęć - 14 zł za godzinę.

2. Uczestnik kursu (język niemiecki) wnosi opłaty za kurs zawsze do 10-go dnia miesiąca, z góry za dany miesiąc.
Cena zajęć - 14 zł za godzinę.

3. Uczestnik kursu (przygotowanie do FCE,CAE, PCE oraz matura) wnosi opłaty za kurs zawsze do 10-go dnia miesiąca, z góry za dany miesiąc.
Cena zajęć - 14 zł za godzinę.

4. Opłaty wnoszone po 10 dniu miesiąca wiążą się ze wzrostem ceny za godzinę zajęć - do 17 zł.

5. Mini grupy (od 2 do 5 osób). Koszt zajęć w godz. popołudniowych wynosi 80 zł za lekcję do równego podziału między członków grupy i 64,00 zł za lekcję w godz. porannych.

6. Zniżki (11,50 zł za lekcję język angielski)

a. osoby uczestniczące w zajęciach w grupach przedpołudniowych
b. osoby płacące za trzy miesiące z góry (50 godz.)
c. druga osoba z rodziny

7. Płatności regulujemy gotówką w sekretariacie Szkoły lub przelewem na konto:

ING BANK ŚLĄSKI 14 1050 1520 1000 0092 1266 5203
AKCENT Zieliński Piotr
ul. Chopina 21b 62-510 Konin

§ 3 Uczestnictwo w zajęciach


1. Nauka odbywa się w grupach od 6 do 12 osób.

W sytuacji gdy liczba osób w grupie spadnie poniżej 6 osób Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy. Osobom chcącym kontynuować naukę Szkoła proponuje grupy o maksymalnie zbliżonym poziomie nauczania, jednak dni i godziny zajęć mogą ulec zmianie. Jeśli uczestnicy nie wyrażą zgody na połączenie z inną grupą, grupa zostanie przekształcona w mini grupę z ceną za godzinę zajęć podaną powyżej.

2. Nieobecności – Nieobecności na zajęciach nie podlegają odliczeniu Uczestnik kursu ponosi pełną płatność za zajęcia w których nie uczestniczył.

3. Przerwa wakacyjna- Ośrodek AKCENT oświadcza, iż prowadzi zajęcia przez cały rok kalendarzowy. Słuchacz ma prawo do przerwy wakacyjnej. Słuchacz ma obowiązek złożyć w sekretariacie Szkoły ankietę wakacyjną w formie pisemnej. Zawieszenie kursu na okres wakacji oznacza, iż deklarowany termin powrotu na zajecia jest obligujący. Ośrodek AKCENT nalicza płatności za zajęcia od dnia deklarowanego teminu powrotu zgodnie z regulaminem Szkoły.

4. Grupy dziecęce- Ośrodek AKCENT oświadcza, iż grupy dziecięce mają prawo do przerwy wakacyjnej, świątecznej oraz ferii zimowch zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Oświaty.

5. Rezygnacja z kursu – Uczestnik kursu może wypowiedzieć umowę w dowolnym terminie po uregulowaniu pełnej płatności za miesiąc w którym nastapiło wypowiedzenie.
Umowa zostanie rozwiązana ostatniego dnia miesiaca w którym nastąpiło wypowiedzenie.
Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Szkoły.

Życzymy Państwu wytrwałości i powodzenia w nauce.

Dlaczego warto uczyć sie z nami?

Jak się zapisać do naszej szkoły?

Jak się uczyć języka?

Dlaczego warto uczyć sie z nami? Jak się zapisać do naszej szkoły? Jak się uczyć języka?

tel.: 063 249-16-51/785-118-851
email: biuro@akcent.konin.pl

Ośrodek Nauki Języków Obcych AKCENT
ul. Chopina 21b, 62-510 Konin

W razie problemów z odczytaniem informacji nacisnij na klawiaturze Ctrl i +